+93 873 07 05 | 🗨 +34 693 298 383 gruesmanresa@gmail.com

AVÍS LEGAL

Titularitat del domini www.gruasmanresa.com i de l’app

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa els usuaris que la titularitat d’aquest domini és del:

 • Titular: Grues Manresa, S.L.U
 • Adreça: Ctra. de Santpedor, 101, 08242 Manresa, Barcelona
 • Correu electrònic: gruesmanresa@gmail.com
 • Contacte: Tel: +93 873 07 05
 • CIF: ……

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions, atès que Grues Manresa, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

Per tant, l’Usuari ha de llegir sempre aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què accedeixi al Lloc Web ja que aquests, i les condicions d’ús recollides en aquest Avís Legal, poden patir modificacions. En qualsevol cas el simple fet d’usar el Lloc Web i navegar-hi, suposarà sempre l’acceptació com a Usuari sense cap mena de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts existents a la Web com poden ser, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de Grues Manresa, que disposa, si escau, del dret d’ús i explotació, i en aquest sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial , nacional i internacional vigent a cada moment, per la qual cosa no pot comprendre’s cedit a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Per tant, d’acord amb la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents a cada moment, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen al lloc web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts del lloc web, si escau, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització expressa i per escrit de Grues Manresa.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Grues Manresa, sense que pugui comprendre’s que l’accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

Per tant, el simple accés per part de l´Usuari al lloc web comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Grues Manresa.

Hiperenllaços i/o Enllaços

Entre els continguts existents al lloc web, podrien incloure’s enllaços amb altres webs gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a la informació intercanviable a través d’Internet.

Grues Manresa no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes a Grues manersa, i els enllaços que es poguessin facilitar a través del Web tenen finalitats informatives per a l’Usuari d’aquesta, però en cap cas situarien Grues Manresa en una posició de garant i/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, Grues Manresa no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud , qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany.

Per tant, Grues Manresa s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti a altres pàgines web enllaçades amb aquest lloc web. S’adverteix a l’Usuari que, en cas que consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a Grues Manresa mitjançant correu electrònic.

Finalment, queda prohibida la introducció d’hiperenllaços amb finalitats publicitàries, comercials od’associació a pàgines web alienes a Grues Manresa que permetin l’accés al lloc web de Grues Manresa sense consentiment i/o autorització expressa. En el cas de la vostra autorització per part de Grues Manresa s’establiran les condicions per introduir enllaços des de les vostres pàgines al Lloc Web de Grues Manresa.

Condicions d’ús del Lloc Web

General

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i l’ús del Lloc Web són lliures i voluntaris, i es fan sota la seva responsabilitat exclusiva.

Per tant, l’Usuari s’obliga a utilitzar el Web de forma correcta i lícita, de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal i la bona fe i l’ordre públic, abstenint-se d’utilitzar el Web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal, els béns, drets i interessos de Grues Manresa, dels seus proveïdors, de la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de Grues Manresa o de tercers, per la qual cosa l’Usuari respondrà davant de Grues Manresa o davant de tercers de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de aquestes obligacions.

Durant la utilització del Lloc Web per l’Usuari, quedaran també prohibides, de forma enunciativa però no limitativa, les accions següents, que podran ser modificades:

 • La utilització de virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per interrompre, danyar, o limitar el funcionament de la Web, de qualsevol dels serveis o xarxes de Grues Manresa, de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions, o danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o altra informació de Grues Manresa o de qualsevol tercer.
 • Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, els servidors o les xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.
 • Utilitzar identitats falses i suplantar la identitat d’altres en la utilització de la Web o de qualsevol dels seus serveis, així com la utilització de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra manera.
 • Falsificar o alterar qualsevol informació de Grues Manresa.
 • Introduir, emmagatzemar o difondre, a la Web o des d’aquesta, qualsevol informació contrària a la llei, les normes, els costums i l’ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
 • Realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del web i utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, o recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • Col·laborar amb un tercer per fer qualsevol de les conductes descrites.

Exclusió de responsabilitat

Grues Manresa Manresa en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar.

 • Grues Manresa no assumeix cap responsabilitat pel retard, esborrat, entrega errònia o error en desar comunicacions d’Usuaris o configuracions personals.
 • Grues Manresa tampoc no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Lloc Web, ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Lloc Web.
 • Grues Manresa es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i/oa interrompre el servei en la seva totalitat o en part en qualsevol moment, amb preavís o sense.
 • La utilització del Lloc Web està subjecta a tota la normativa aplicable i l’Usuari serà l’únic responsable del contingut de les vostres comunicacions a través del Lloc Web.
 • L’accés al Lloc Web no implica l’obligació per part de Grues Manresa de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.
 • Grues Manresa no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc Web o de la/les App/s.
 • Grues Manresa no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés o l’ús dels continguts o del Lloc Web.

Grues Manresa no serà responsable tampoc de:

 • Els possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics.
 • L’ús per part de tercers d’elements propietat de Grues Manresa que confonguin la personalitat.
 • Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers.
 • Els incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris del lloc web de Grues Manresa.
 • La manca de funcionament de la Web, o d’algun dels seus serveis per causes alienes a Grues Manresa.
 • Les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades daquest;
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes del present Avís Legal, oa la bona fe i l’ordre públic, del Lloc Web o els seus continguts, per part dels Usuaris.
 • Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que siguin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtiques o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web, durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Pel que fa als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web, ens remetem al que estableix l’apartat 3 del present Avís Legal referent als Hiperenllaços i/o Enllaços.

Consultes, reclamacions i comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’Usuari pot adreçar-se a Grues Manresa a través dels canals de comunicació actuals o futurs

 • Correu postal: Ctra. de Santpedor, 101, 08242 Manresa, Barcelona
 • Correu electrònic: gruesmanresa@gmail.com
 • Contacte: Tel: +93 873 07 05

Els referits canals de comunicació també seran vàlids perquè qualsevol Usuari que tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral es posi en contacte amb Grues Manresa i es ho comuniqueu.

D’altra banda, la recepció per part de Grues Manresa de qualsevol comunicació no suposarà, segons el que disposa la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats per l’Usuari com a comunicant

Legislació i jurisdicció competent

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació nacional vigent en cada moment per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb aquest Avís Legal o la relació entre aquestes.

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però en el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre als Jutjats i Tribunals de Manresa.

                 © Empresa Grues Manresa, S.L.U | Pagina creada per Ipgrup